PS Vita, PS3, PS4, PSP, 主頁, 遊戲新聞 — 02/10/2014 at 7:53 pm

多個地區PSN出事 今晚唔打機

by

自今日(2日)大約兩個鐘前開始,香港PSN都已經出現入唔到嘅問題。而喺日本都一樣,今日日本時間下午5時40分開始就進入唔到。日本方面就已經逐步回復喇,香港就暫時未得。不過,大家今晚就算冇出街支持,都應該網上支援,冇乜心情打機……最後,唔知關唔關黑客事,但佢哋唔係忙緊第二樣嘢咩?

21ccc96e 77d307b1
香港
http://asia.playstation.com/hk/cht/psn

日本官方情報
http://www.jp.playstation.com/psn/state2.html

Comments

comments

Tags

Comments are closed.