by / on 13/11/2017 at 9:20 am

網民發現太空奧秘 日本宇宙中心地圖暗藏萌妹

唔係種子島嗰個,而係筑波宇宙中心。有日本網民就發現喺呢個Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)宇宙中心嘅遊客地圖好似有啲唔妥,近睇冇嘢,但遠睇濛濛哋就好似見到個萌萌嘅女角咁!其實我哋縮細張圖睇都有同樣效果,真嘅!之後網民就開始畫圖喇…… 相關資訊【有片】日本外務省官方出片 介紹模型歷史文化 (Nov 24, 2017) 日本車站職員超強手藝 剪票紙碎15萬粒砌列車畫 (Nov 24, 2017)

Read more ›